Stavebná činnosť v oblasti vodovodov, kanalizácií a čističiek odpadových vôd

Stavebná činnosť v oblasti vodovodov, kanalizácií a čističiek odpadových vôd.

 

Firma ACCORD stavebná kancelária s.r.o. bola založená v roku 1990 v Banskej Bystrici. Našou hlavnou zásadou je už od založenia poskytovať služby v oblasti stavebnej činnosti v nadštandardnej kvalite. Vďaka našej vysokej dynamickosti a kvalite odovzdaných stavieb sme sa začali plynule rozvíjať a získavať si meno u investorov na strednom Slovensku

Základnou aktivitou nášho podniku je stavebná činnosť prevažne vodohospodárskych a inžinierskych stavieb. Vzhľadom na takúto orientáciu sme vytvorili manažment s vysokými odbornými a praktickými skúsenosťami v tejto oblasti. Ovšem našu vysokú kvalitu nedosahujeme len zásluhou odbornosti nášho manažmentu, ale tiež používaním moderných pracovných postupov, materiálov a pracovnej techniky. Naša firma neustále reinvestuje zisk do moderných pracovných mechanizmov, aby sme v budúcnosti mohli skracovať termíny stavieb a poskytovať služby s ešte vyššou kvalitou. Dúfame, že aj Vás budeme môcť o tom presvedčiť.

uvstr1

Stavebná činnosť v oblasti vodovodov, kanalizácií a čističiek odpadových vôd.